Kontakt

Všeobecná adresa

info@opelclub.sk

Kým nám napíšete...
Adresa info@opelclub.sk je primárne určená na komunikáciu s vedením ohľadom fungovania klubu ako takého, pre potenciálnych a existujúcich partnerov klubu alebo zasielanie akýchkoľvek podnetov týkajúcich sa fungovania klubu. Táto všeobecná adresa nie je určená na riešenie technických problémov s Vašim vozidlom. Pokiaľ máte s Vaším vozidlom technický alebo iný problém, smerujte prosím Vaše otázky priamo na Opelclub Fórum.

Poštová adresa

OPELCLUB Slovensko
Holešovská 28
951 93 Topoľčianky

IČO

37 964 364

DIČ

20 22 57 19 91

Bankové spojenie

SK75 8360 5207 0042 0065 7929

Prezident Opelclubu Slovensko

PaedDr. František Bokroš +421 907 616 313

Správna rada

Predseda správnej rady

Vladimír Slanina

Členovia správnej rady

Lubomír Macicha +421 903 572 470
Branislav Rudinský +421 911 282 079
Peter Thaller +421 910 319 570

Dozorná rada

František Štrbák +421 903 886 337
Jaroslav Lauko +421 949 202 326

Správa stránky

Alim Imanbakiev