Vitajte na novej stránke Opelclub.sk

Vážení priaznivci Opelclubu.sk,

Som rád, že vás tu môžeme privítať na našej vynovenej stránke, ktorá sa síce pripravovala dlho, ale nakoniec sme sa jej všetci dočkali.

Ubehol rok aj niekoľko dní (9.3.2013) od spustenia novej podoby (grafickej aj funkčnej) fóra, kde sa vídame či už vtedy, ked potrebujeme pomoc s technickými problémami, alebo len tak, keď si chceme pokecať s kamarátmi o bežných veciach. Verím, že nové fórum malo vplyv na návštevnosť opelclubu a prinieslo viac nových členov, no nemohli sme si dovoliť zaspať a neurobiť zásadnejšie zmeny týkajúce sa hlavnej stránky a organizačnej časti klubu.

Týmito zmenami by sme radi prilákali nových členov V.I.P. ktorí už budú mať jasné, aké sú ich výhody, keď sa k nám pripoja a tak isto by sme veľmi radi zatraktívnili značku Opelclub.sk a samozrejme aj samotného výrobcu vozidiel Opel.

Medzi novinky, ktoré vám prinášame, patria napríklad súťaže, VIP karty členov, na ktorých budú môcť prezentovať seba a svoje auto, jednoduchší systém pre umiestnenie reklamy, využívanie zliav a tiež aj fotogaléria, do ktorej budú môcť V.I.P. členovia prispievať svojimi fotkami napríklad zo zrazov, či iných udalostí.

Bez ľudí by bol opelclub len bezduchou stránkou a teda ak chceme byť početnou skupinou fanúšikov, potrebujeme získať čo najviac nových V.I.P. členov, ktorí by prezentovali klub a zatraktívnili ho či už na Slovensku, alebo v okolitých štátoch, ale rovnako aj medzi reklamnými partnermi, prinášajúcimi výhody pre nás všetkých.

Najväčšiu zásluhu na realizovaní novej stránky má náš člen - Alcom1234 - ktorý popri svojej práci a iných povinnostiach, dokázal vo voľnom čase sedieť, programovať a rozmýšľať nad tým, ako všetko dokopy vytvoriť a spustiť do sveta.

Aj tie najnenápadnejšie zmeny si vyžiadali veľa práce, takže to, čo verjnosť vidí ako výsledok, je v podstate špička ľadovca.

Týmto mu patrí jedno veľké ĎAKUJEME v mene členov OCSK.

Pre užívateľov fóra pribudol svetlý skin, ktorý si majú možnosť zmeniť v nastaveniach fóra.

Na niektorých častiach stránky sa bude este postupne pracovať, ale základ je hotový. Treba totiž vyriešiť pár vecí, ktoré nebolo možné začať bez toho, aby sme tu spustili novú stránku.

Držme si palce, aby sa dostavili lepšie výsledky a aby sme takto o rok mohli toto všetko zhodnotiť jedným slovom - úspech.

 

 

 (default) 34 queries took 42 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `pages`16161
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_slovak_ci';111
3SHOW FULL COLUMNS FROM `users`12121
4SHOW FULL COLUMNS FROM `partners`16161
5SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci';111
6SHOW FULL COLUMNS FROM `memberinfos`40401
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ranks`222
8SHOW FULL COLUMNS FROM `paymentmethods`442
9SHOW FULL COLUMNS FROM `membercars`17172
10SHOW FULL COLUMNS FROM `fueltypes`441
11SHOW FULL COLUMNS FROM `transmissions`441
12SHOW FULL COLUMNS FROM `axles`441
13SHOW FULL COLUMNS FROM `vipcards`881
14SHOW FULL COLUMNS FROM `categories`10101
15SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments`771
16SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments_pages`331
17SHOW FULL COLUMNS FROM `menuitems`13132
18SHOW FULL COLUMNS FROM `menus`552
19SHOW FULL COLUMNS FROM `settings`552
20SELECT `Setting`.`title`, `Setting`.`content` FROM `settings` AS `Setting` WHERE 1 = 1 111
21SELECT `Page`.`id`, `Page`.`content`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`created`, `Page`.`modified` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`is_highlight` = 1 AND `Page`.`status` != 3 ORDER BY `Page`.`modified` desc 883
22SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` IN (274, 257, 261, 258, 256, 198, 195, 197) AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 001
23SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`title`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`lft`, `Menuitem`.`rght`, `Menuitem`.`status`, `Menuitem`.`emph`, `Menuitem`.`is_category_list`, `Menuitem`.`sort`, `Menuitem`.`created`, `Menuitem`.`modified`, `Menu`.`id`, `Menu`.`title`, `Menu`.`status`, `Menu`.`created`, `Menu`.`modified` FROM `menuitems` AS `Menuitem` LEFT JOIN `menus` AS `Menu` ON (`Menuitem`.`menu_id` = `Menu`.`id`) WHERE `Menuitem`.`menu_id` = 2 AND `Menuitem`.`status` != 3 ORDER BY `Menuitem`.`sort` asc 881
24SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` != 3 AND `Category`.`show_in_menu` = 1 551
25SHOW FULL COLUMNS FROM `adpositions`991
26SHOW FULL COLUMNS FROM `advertisements`13131
27SELECT `Adposition`.`id`, `Adposition`.`title`, `Adposition`.`comment`, `Adposition`.`position_width`, `Adposition`.`position_height`, `Adposition`.`ad_width`, `Adposition`.`ad_height`, `Adposition`.`visible_ads_count`, `Adposition`.`status` FROM `adpositions` AS `Adposition` WHERE `Adposition`.`status` = 1 221
28SELECT `Advertisement`.`id`, `Advertisement`.`adposition_id`, `Advertisement`.`partner_id`, `Advertisement`.`valid_from`, `Advertisement`.`valid_to`, `Advertisement`.`saved_filename`, `Advertisement`.`alt`, `Advertisement`.`url`, `Advertisement`.`status`, `Advertisement`.`display_count`, `Advertisement`.`click_count`, `Advertisement`.`created`, `Advertisement`.`modified` FROM `advertisements` AS `Advertisement` WHERE `Advertisement`.`valid_from` <= '2021-09-19 21:57:45' AND `Advertisement`.`valid_to` >= '2021-09-19 21:57:45' AND `Advertisement`.`status` = 1 AND `Advertisement`.`adposition_id` IN (4, 5) ORDER BY RAND() ASC 111
29UPDATE `advertisements` AS `Advertisement` LEFT JOIN `adpositions` AS `Adposition` ON (`Advertisement`.`adposition_id` = `Adposition`.`id`) SET `Advertisement`.`display_count` = Advertisement.display_count + 1 WHERE `Advertisement`.`id` = (17)12
30SELECT `Page`.`id`, `Page`.`category_id`, `Page`.`page_type`, `Page`.`layout_id`, `Page`.`title`, `Page`.`content`, `Page`.`status`, `Page`.`is_highlight`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`user_id`, `Page`.`vip_only`, `Page`.`created`, `Page`.`modified`, `Page`.`view_count`, `Page`.`old_author_id`, `User`.`id`, `User`.`user`, `User`.`password`, `User`.`pwd_old`, `User`.`status`, `User`.`name`, `User`.`nickname`, `User`.`email`, `User`.`admin`, `User`.`partner_id`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`id` = 198 AND `Page`.`status` = 1 LIMIT 1111
31SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` = 198 AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 001
32UPDATE `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) SET `Page`.`view_count` = Page.view_count + 1 WHERE `Page`.`id` = 19812
33SELECT `Category`.`lft`, `Category`.`rght` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 25 LIMIT 1110
34SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title` FROM `categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`lft` <= 49 AND `Category`.`rght` >= 50 ORDER BY `Category`.`lft` asc 110
(forum) 5 queries took 8 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `phpbb_posts`26262
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_bin';111
3SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';111
4SHOW FULL COLUMNS FROM `phpbb_topics`34342
5SHOW FULL COLUMNS FROM `phpbb_forums`42422