Teoracing

Kontaktné údaje

Adresa prevádzky:
Domové role 76
821 07 Bratislava

Telefón: 0911 757 533

E-mail: teoracing@teoracing.sk, servis.opel@gmail.com

Web: http://www.teoracing.sk/

Výhody pre členov OpelClubu Slovensko, s platným členským preukazom:

  • diagnostika, programovanie ZADARMO
  • pri kúpe oleja výmena ZADARMO
  • sezónne prehliadky ZADARMO
  • slovenčina do menu a navi ZADARMO
  • 15% zľava na petrochémiu PROTEC
  • 50% zľava na kompletný test – trysky - čerpadlo
  • 20% zľava na náhradné diely a ostatný materiál
  • 20% zľava na tuningové diely
  • 20% zľava na auto sklo (aj pri výmene na krycí list poisťovne)

Samozrejmosťou je individuálny prístup ku každému zákazníkovi a taktiež vypracovanie rozpočtu opravy.


TEO racing s.r.o vám v spolupráci s bratislavským predajcom náhradných dielov BEMI auto s.r.o. prináša výhodu akú nenájdete nikde

- Pre každého platiaceho VIP člena zľava 40% na všetok tovar !!!!!


Kontaktné údaje k objednávkam :

BEMI AUTO s.r.o.
Krajinská 19
821 06 Bratislava

www.bemiauto.sk
email : bemiauto@bemiauto.sk
tel : 0042148376808
mobil : 0911090400

PROSÍM PRI NÁKUPE CEZ MAIL UVÁDZAJTE :
-značku a model auta, rok výroby, Kw, typ paliva, popr. kód motora a VIN
-meno, adresu a telefón !!!!!!

Ponuka platí pre celé slovensko nakoľko BEMI AUTO s.r.o. každý deň posiela tovar kuriérskou službou !!!

Túto výhodu máte vďaka našim korektným vzťahom s BEMI AUTO s.r.o. ,tak sa prosím správajte normálne !!!


TEO


Technická podpora

Pre všetkých členov opelclubu ponúkame technickú podporu vo forme poradenstva, poskytovania nastavovacích údajov, montážnych postupov, zabezpečením kompletného servisu, odťahovej služby, pomoci pri kúpe vozidla, komunikácie s poisťovňami a to dvoma spôsobmi:

telefonicky na čísle: 0903 75 75 34 a 0907 37 44 85

mailom : teoracing@teoracing.sk, servis.opel@gmail.com


(default) 30 queries took 34 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `partners`16161
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci';111
3SHOW FULL COLUMNS FROM `menuitems`13131
4SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_slovak_ci';111
5SHOW FULL COLUMNS FROM `menus`551
6SHOW FULL COLUMNS FROM `categories`10101
7SHOW FULL COLUMNS FROM `settings`551
8SELECT `Setting`.`title`, `Setting`.`content` FROM `settings` AS `Setting` WHERE 1 = 1 111
9SHOW FULL COLUMNS FROM `pages`16161
10SHOW FULL COLUMNS FROM `users`12121
11SHOW FULL COLUMNS FROM `memberinfos`40401
12SHOW FULL COLUMNS FROM `ranks`221
13SHOW FULL COLUMNS FROM `paymentmethods`441
14SHOW FULL COLUMNS FROM `membercars`17171
15SHOW FULL COLUMNS FROM `fueltypes`441
16SHOW FULL COLUMNS FROM `transmissions`441
17SHOW FULL COLUMNS FROM `axles`441
18SHOW FULL COLUMNS FROM `vipcards`881
19SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments`771
20SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments_pages`331
21SELECT `Page`.`id`, `Page`.`content`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`created`, `Page`.`modified` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`is_highlight` = 1 AND `Page`.`status` != 3 ORDER BY `Page`.`modified` desc 885
22SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` IN (274, 257, 261, 258, 256, 198, 195, 197) AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 001
23SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`title`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`lft`, `Menuitem`.`rght`, `Menuitem`.`status`, `Menuitem`.`emph`, `Menuitem`.`is_category_list`, `Menuitem`.`sort`, `Menuitem`.`created`, `Menuitem`.`modified`, `Menu`.`id`, `Menu`.`title`, `Menu`.`status`, `Menu`.`created`, `Menu`.`modified` FROM `menuitems` AS `Menuitem` LEFT JOIN `menus` AS `Menu` ON (`Menuitem`.`menu_id` = `Menu`.`id`) WHERE `Menuitem`.`menu_id` = 2 AND `Menuitem`.`status` != 3 ORDER BY `Menuitem`.`sort` asc 881
24SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` != 3 AND `Category`.`show_in_menu` = 1 551
25SHOW FULL COLUMNS FROM `adpositions`991
26SHOW FULL COLUMNS FROM `advertisements`13131
27SELECT `Adposition`.`id`, `Adposition`.`title`, `Adposition`.`comment`, `Adposition`.`position_width`, `Adposition`.`position_height`, `Adposition`.`ad_width`, `Adposition`.`ad_height`, `Adposition`.`visible_ads_count`, `Adposition`.`status` FROM `adpositions` AS `Adposition` WHERE `Adposition`.`status` = 1 220
28SELECT `Advertisement`.`id`, `Advertisement`.`adposition_id`, `Advertisement`.`partner_id`, `Advertisement`.`valid_from`, `Advertisement`.`valid_to`, `Advertisement`.`saved_filename`, `Advertisement`.`alt`, `Advertisement`.`url`, `Advertisement`.`status`, `Advertisement`.`display_count`, `Advertisement`.`click_count`, `Advertisement`.`created`, `Advertisement`.`modified` FROM `advertisements` AS `Advertisement` WHERE `Advertisement`.`valid_from` <= '2021-09-19 21:59:12' AND `Advertisement`.`valid_to` >= '2021-09-19 21:59:12' AND `Advertisement`.`status` = 1 AND `Advertisement`.`adposition_id` IN (4, 5) ORDER BY RAND() ASC 111
29UPDATE `advertisements` AS `Advertisement` LEFT JOIN `adpositions` AS `Adposition` ON (`Advertisement`.`adposition_id` = `Adposition`.`id`) SET `Advertisement`.`display_count` = Advertisement.display_count + 1 WHERE `Advertisement`.`id` = (17)12
30SELECT `Partner`.`id`, `Partner`.`title`, `Partner`.`show_in_list`, `Partner`.`list_image`, `Partner`.`list_url`, `Partner`.`promo_page_content`, `Partner`.`promo_page_layout_id`, `Partner`.`left_col_content`, `Partner`.`street`, `Partner`.`city`, `Partner`.`zip`, `Partner`.`phone`, `Partner`.`email`, `Partner`.`status`, `Partner`.`created`, `Partner`.`modified` FROM `partners` AS `Partner` WHERE `Partner`.`id` = 1 AND `Partner`.`status` = 1 LIMIT 1111